Informatieblad nieuwe wetten in begrijpelijke taal

  Zondag 07 december 2014

   

  Informatieblad nieuwe wetten in begrijpelijke taal

  Ieder(in) heeft een informatieblad gemaakt dat eenvoudige uitleg geeft over de vier nieuwe wetten: de Wet langdurige zorg, Participatiewet (over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.

  Ze geven uitleg over de nieuwe wetten en vertellen wat er verandert vanaf 1 januari 2015.  Ook leggen ze uit hoe mensen kunnen meepraten en waar ze informatie kunnen vinden.

  Begrijpelijke taal
  Ze leggen moeilijke begrippen en woorden uit, verduidelijken de tekst met plaatjes en pictogrammen. Ook vindt u een aantal voorbeelden van mensen die met de nieuwe wet te maken krijgt.

  U kunt het hier lezen: