Draag bij aan het onderzoek 'Ouderen in het vizier'

  Donderdag 09 juni 2016

  Het verouderingsproces begint bij elke cliënt op een ander moment en verloopt bij iedere cliënt ook anders. De term ‘ouder wordende cliënten’ geeft aan dat cliënten met een beperking in een andere levensfase komen waarin de kans op een ‘slechte oude dag’ toeneemt.

  Op alle levensgebieden zijn ouder wordende cliënten extra kwetsbaar. Zo hebben ze eerder en meer kans op gezondheidsproblemen en op eenzaamheid. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende ondersteuning en zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven.

  Kennisplein gehandicaptensector start onderzoek. Het is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder en is in het bijzonder gericht op ouderen met een verstandelijke beperking.

  Zie voor meer info over dit onderzoek en over de vragenlijst dit bericht

  Vul de vragenlijst in (3 minuten):  vragenlijst

  Bron: VGN en Kennisplein gehandicaptensector