Derde themabijeenkomst 'Zeggenschap doe je samen'

  Woensdag 14 oktober 2015

  Met elkaar in gesprek gaan levert waardering op en een paar gouden tips

  Op 8 oktober j.l. vond in Uden de derde en laatste themabijeenkomst plaats over zeggenschap en medezeggenschap binnen Dichterbij.

  Tijdens deze bijeenkomst gaf Jos vd Ven, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad, een presentatie over de (mede)zeggenschapsstructuur binnen Dichterbij. Hierna volgde een interview tussen Marie-José Geeratz, zus, mentor en wettelijk vertegenwoordiger en Rudy de Kruijf, die als manager in de regio Gennep werkzaam is voor Dichterbij. Beiden vertelden hoe zij zeggenschap in de praktijk vorm geven. Marie-José merkte op dat het voor haar belangrijk is om regelmatig telefonisch contact te onderhouden met de DVC’er, zo’n 1x per 2 weken. Voor het jaarlijkse gesprek over het individuele ondersteuningsplan is informatie die je gedurende het jaar ontvangt van belang. Verder moet je er zelf ook om vragen, afspraken over maken, je ongerustheid uiten en niet in de laatste plaats het contact met je familielid regelmatig laten zijn. Al met al een hele investering. Rudy de Kruijf liet weten dat Dichterbij  ook wil investeren in zeggenschap. Dat zal plaatsvinden via de methode ‘Als je het mij vraagt’. Deze methode zal alleen kans van slagen hebben als ook ouders en verwanten mee willen denken en meepraten. De start van deze gesprekken is dit najaar. Het zakje met het beschikbare geld voor zorg en begeleiding zal eveneens ter sprake komen. Dichterbij wil namelijk haalbare plannen maken en uitvoeren.

  In kleine gespreksgroepen wisselden verwanten en medewerkers vervolgens hun eigen ervaringen en ideeën uit. Dat leverde waardevolle inzichten op. Iemand vertelde veel te leren van deze manier om met elkaar in gesprek te gaan. In één op één contacten ligt de focus anders. In deze gesprekken komt informatie in een breder perspectief aan bod waardoor ik mijn werk weer beter kan doen. Ook verwanten gaven aan het prettig te vinden om te horen hoe anderen met bepaalde problemen omgaan. De gouden tip van de avond sloot hierop aan; blijf altijd met elkaar praten over wat goed en wat niet goed gaat en beter kan!

  Wilt u meer weten hoe zeggenschap en medezeggenschap binnen Dichterbij geregeld is, dan kunt u de presentatie van Jos van de Ven, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad van Dichterbij, hier nalezen.