Cliëntondersteuning in de wet

    Vrijdag 12 september 2014

    Bij de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de Tweede Kamer is het belang van cliëntondersteuning voor het verwoorden van de zorgvraag goed in beeld gebracht. Cliëntondersteuning zal nu beter worden geregeld. Het kan daarbij gaan om ondersteuning in de vorm van informatie en advies, maar ook om begeleiding bij de bespreking van het zorgplan. Staatssecretaris van Rijn zei verder dat het duidelijk moet zijn dat de cliëntondersteuner niet dezelfde persoon zal zijn als degene die besluit over de indicatie.