Hoe verandert mijn zorg?

    Vrijdag 15 augustus 2014

    De website hoeverandertmijnzorg.nl is een nieuwe site die informeert over alle komende veranderingen in het zorgstelsel. En dat zijn per 2015 veel veranderingen; de overgang van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. De website legt ook uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg. Daarnaast is er een beknopte uitleg te vinden van de financiële regelingen voor mensen met een beperking. De tegemoetkomingen in de kosten worden met ingang van 2015 namelijk ook anders. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen.

    Naast de informatie op de website zijn er ook provinciale meetings waarin u wordt bijgepraat over alle veranderingen. 

    In Gelderland (Apeldoorn) vindt deze plaats op 11/10, in Brabant (St. Michielsgestel) op 13/10, in Limburg (Venlo) op 10/11. Op de site vindt u meer informatie over het programma en de aanmelding.