Wat komt er op ons af?

  Dinsdag 16 september 2014

  De komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Op wettelijk gebied zijn er een aantal grote wijzigingen die ook gevolgen zullen hebben voor cliënten van Dichterbij. De familievereniging Dicht-bij wil u graag informeren over de actuele feiten en welke veranderingen belangrijk zijn. Op zaterdag 25 oktober zal Dorien Kloosterman informatie en uitleg geven. Zij is werkzaam bij Ieder(in) als beleidsmedewerker langdurige zorg en belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder de titel 'Wat komt er op ons af' zal ze ingaan op de gevolgen van de invoering van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg evenals de mogelijke inkomensgevolgen. Ook zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen.

  datum: 25 oktober

  plaats: Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen

  tijd: 10.00 -12.00

  De bijeenkomst staat open voor iedereen. Aanmelding verplicht via aanmeldformulier. Aansluitend vindt in de middag de Algemene Ledenvergadering voor de leden van de familievereniging Dicht-bij plaats.