Veranderingen in de zorg per 1 januari 2016

  Maandag 18 januari 2016

  Woningaanpassing, huishoudelijke hulp e.d. bij Wlz-zorg thuis nog tijdelijk bij gemeente
  Een deel van de Wlz-cliënten ontvangt thuis zorg  in de vorm van een VPT (volledig pakket thuis) of een MPT (modulair pakket thuis). Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp voor deze cliënten per 1 januari 2016 over te hevelen naar de Wlz. Maar de zorgkantoren zijn hier nog niet klaar voor. Daarom blijven deze drie zorgonderdelen nog tijdelijk bij de gemeente.

  Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN).

  Alle veranderingen in de zorg in 2016 nog eens op een rijtje

  Dat overzicht is te vinden in dit bericht ( bron: Atlas van Zorg en Hulp).