Manifest Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector

    Dinsdag 22 maart 2016

    Kansplus, de landelijke belangenvereniging van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, heeft onlangs het manifest ‘Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector’ gepresenteerd. Het manifest is een pleidooi voor een continue dialoog tussen de zorgverleners en de zorginstelling met familie en haar belangenorganisatie(s). Anders dan de zorgverleners is de familie een constante factor in de levensgeschiedenis van de verwant. Gezien de aard van de beperking van hun verwant  willen familieleden, meestal ook de wettelijk vertegenwoordigers, graag een stevige verankering van hun blijvende en serieuze betrokkenheid bij de invulling van de zorg. Het manifest bevat zes stellingen over hoe dit gerealiseerd kan worden.

    Onlangs is het manifest aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. Meer lezen? Klik dan hier: