Zorgbeleid, kwaliteit en veiligheid bij Dichterbij

    Maandag 23 maart 2015

    'Zorgbeleid, kwaliteit en veiligheid'  is het thema van de informatieve presentatie op zaterdag 11 april 2015 in het Kolpinghuis te Nijmegen. De familievereniging heeft de heer Wim van Geffen, medisch directeur van Dichterbij, bereid gevonden uitleg te geven over de manier(en) waarop veiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden binnen Dichterbij. Onderwerpen zoals de zorg- en ondersteuningsvraag, het zorgaanbod op maat, het opleidingsbeleid, kwaliteitsinstrumenten en de Ode zullen tijdens de presentatie aan bod komen. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

    Naast de heer van Geffen zal ook de heer van Vugt, ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, aanwezig zijn.

    De presentatie wordt gehouden in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen, van 10.30 -12.00 uur en staat open voor leden en niet-leden van de familievereniging Dicht-bij. Aanmelden is wenselijk via fvdichtbij@gmail.com.