Nederland verandert, de zorg verandert mee

  Donderdag 23 oktober 2014

  Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zorg die via de AWBZ geregeld wordt, gaat over naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Zorgverzekeringswet en de nieuwe wet Langdurige Zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is begonnen met een voorlichtingscampagne over alle veranderingen. De campagne heet "Nederland verandert, de zorg verandert mee", en één van de informatiebronnen is de site http://dezorgverandertmee.nl. Dit is een algemene site met veel informatie over alle veranderingen.

  Voor mensen die meer op zoek zijn naar specifieke informatie in de eigen situatie is er de site http://hoeverandertmijnzorg.nl. Deze site gaat vooral in op de veranderingen in de langdurige zorg en de consequenties ervan.De site legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar 2015 gebaseerd op uw eigen AWBZ- of jeugdzorgindicatie.

  De site http://zorgverandert.nl is een site waarin ook Iederin participeert. De nadruk bij deze site ligt op toegankelijke informatie. Tevens vindt u hier een overzicht van informatieve bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp, de langdurige zorg en alle veranderingen. De site is er bovendien op gericht om informatie uit te wisselen en ervaringen te bundelen.

  De site http://invoorzorg.nl is een informatiesite voor vooral zorginstellingen die met de wet langdurige zorg te maken krijgen en biedt inzicht in de activiteiten die zorginstellingen ondernemen.

  Staatssecretaris van Rijn heeft aangekondigd een zogenaamd interventiepunt op te zetten voor mensen die vastlopen in het systeem en van het kastje naar de muur worden gestuurd.