Nieuwe regels indicatieaanvragen WLZ 2015

  Vrijdag 30 januari 2015

  Nieuwe aanvragen voor Wlz zorg en elke wijziging van zorgzwaarte voor cliënten van Dichterbij wordt door de consulenten van cliëntservice bij het CIZ ingediend. Een nieuwe aanvraag kan ook door de cliënt en zijn / haar verwanten worden ingediend en zal altijd worden onderzocht door het CIZ.
  De aanvraag wordt beoordeeld door een CIZ medewerker waarbij sprake kan zijn van een huisbezoek of dat de cliënt gevraagd wordt om naar een vestiging in de buurt te komen.
  Bij een verandering van ZZP vanwege verandering van de zorgvraag zal geen bezoek plaats vinden, want de cliënt heeft al toegang tot de Wlz. De gehele aanvraag bij het CIZ mag 6 weken duren na aanlevering van alle documenten.
  Voor elke aanvraag is het aanleveren van de volgende stukken vereist:

  1. Een kopie van een ondertekende aanvraag of een ingevuld machtigingsformulier door de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger (zie link: machtigingsformulier).
  2. Indien er sprake is van een curator, voogd of mentor, stuur een kopie van het besluit van de rechtbank die dit bewijst naar het CIZ.
  3. Een kopie identificatie van de cliënt.
  4. Alle relevante documenten en indien nodig aanvullende diagnostiek.

  Wanneer er zaken ontbreken, dan zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen en duurt het proces dus langer om dit te herstellen.

  Bron:Nieuwsbrief voor medewerkers van Dichterbij Week 04