Jaarplan

Het  jaarplan is begin 2018 opgesteld en is goedgekeurd in de ledenvergadering op 21 april 2018.
Het vormt de leidraad voor het bestuur van de Familievereniging Dicht-bij in haar keuzes bij opstellen van plannen en de uitvoering daarvan.