Agenda

Maandag 23 oktober 2017
Schouwburg Cuijk
19:00 uur

Theatervoorstelling 'Dag Mama'

Op 10 en 23 oktober wordt de voorstelling ‘Dag mama’ in de Schouwburg Cuijk vertoond. Dichterbij heeft deze tentoonstelling in huis gehaald in de aanloop naar het congres ‘ouder worden met een verstandelijke beperking’. De voorstelling gaat over een vrouw die zichzelf aan het verliezen is door dementie. Het stuk speelt zich af in het huis waar de vrouw wordt verzorgd en waar de werelden van moeder, dochter en zorgprofessional samenkomen. De voorstelling ‘Dag mama’ is een unieke combinatie van muziektheater, lezing en workshop.

Op 23 oktober begint de voorstelling om 19.00 uur (tot 22.00 uur).

Dag Mama is bedoeld voor alle betrokkenen binnen Dichterbij: cliënten, verwanten en medewerkers. Aanmelden is nodig. Dat kan via de DVC’er of via de website van Dichterbij, http://www.dichterbij.nl/ouderen.htm

Het congres over ‘ouder worden’ vindt plaats op 29 november. Zie daarvoor de Agendarubriek.

 

Woensdag 25 oktober 2017
00:00 uur

Dialoogbijeenkomst

De Dialoogbijeenkomst gaat vanwege te weinig aanmeldingen niet door!

 

Vrijdag 27 oktober 2017
Parktheater Eindhoven
19:00 uur

Theatervoorstelling 'Lastige ouders'

Een theatervoorstelling voor familie en begeleiders over leven met een kind met een beperking.

De voorstelling is het verhaal van een moeder en een vader. Ouders van de liefste jongen ter wereld. Hij kan vreselijk goed zwemmen en kijkt recht in je ziel. Maar zijn hoofd zit zo vol herrie dat hij misschien wel altijd één jaar zal blijven. Deze Lastige Ouders nemen je mee in hoe het is om met een kind te leven dat altijd zorg nodig heeft. Zoveel dat jij als zevenjarige niet meer thuis kan wonen. Met een parade aan karakters die een levendig circus van een ongewoon bestaan maken. Voor iedereen die ouders wel eens lastig vindt.

De voorstelling begint met de geboorte van een gezonde zoon en zijn groei en enthousiasme om de wereld te ontdekken, ook al is hij nog geen half jaar oud. Er is geen vuiltje aan de lucht, samen met hun dochter Janneke zijn ze als “een gezin uit een margarine reclame”. Tot Faas plots ernstige krampen krijgt. Pa en Ma vertrouwen het niet en na diverse bezoeken aan diverse artsen blijkt hun grootste angst de waarheid: Faas is ernstig ziek. Van een vrolijke baby verandert hij in een meervoudig gehandicapt kind. De wereld draait 180°. Wat is een thuis van 24 uur per dag zorg, slapeloze nachten, pijnaanvallen, krabben, knijpen en slaan én grenzeloze liefde? Hoe is de wereld buiten bij eindeloze doktersbezoeken, het onbegrip bij zo’n grote jongen in een kinderwagen, botte opmerkingen, stille blikken? Zeven jaar lang proberen Pa en Ma thuis voor Faas te zorgen, maar uiteindelijk moeten ze toegeven dat het niet langer gaat en plaatsen ze hem in een instelling. Vanaf dat moment doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat die instelling voor Faas een thuis wordt.

De voorstelling is gebaseerd op eigen ervaringen en wil de dialoog tussen betrokkenen bevorderen. De voorstelling trekt eind 2017 en begin 2018 door het land. Voor de volledige speellijst, zie de website van de theatergroep

Woensdag 15 november 2017
Zalencentrum Concordia, Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
19:30 uur

Informatiebijeenkomst Beschermingsmaatregelen

De wet- en regelgeving voor bewindvoerder, mentor en curator

Tijdens deze informatiebijeenkomst geven medewerkers van de Rechtbank Oost-Brabant informatie over de rechten en plichten en praktische adviezen bij de financiële verantwoording en begroting. Tevens heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het aanmeldformulier vindt u hier. De bijeenkomst staat open voor familieleden en wettelijk vertegenwoordigers van een verwant die bij Dichterbij zorg ontvangt.

 

Woensdag 29 november 2017
10:00 uur

Een goede oude dag, zo doen we dat

Congres over ouder worden

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dit kan gepaard gaan met ouderdomsziekten als dementie of lichamelijke problemen. Bij Dichterbij behoort al meer dan de helft van de bewoners tot de ouderen (50+). Dit percentage stijgt de komende jaren. Dat heeft consequenties voor de dienstverlening en ondersteuning. Dichterbij wil daarom investeren in het vergroten van bewustwording én kennis van medewerkers én naasten over het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij richt Dichterbij zich op de mogelijkheden van cliënten en hoe je als omgeving omgaat met de ouder wordende cliënt. Op deze informatieve dag op 29 november zijn er diverse lezingen en workshops. Nadere informatie over aanmelden volgt nog. 

Deze informatieve dag staat ook open voor verwanten.

Zaterdag 21 april 2018
10:30 uur

Algemene Ledenvergadering

Leden van de Familievereniging zijn welkom op zaterdag 21 april 2018 op de Algemene Ledenvergadering. Meer informatie over thema, locatie en tijd volgt nog via deze site.