Agenda

Dinsdag 29 mei 2018
City Resort Mill, Hoogveldseweg 1
19:30 uur

Thema-avond palliatieve zorg

Hoe kun je het leven van de cliënt in de laatste levensfase zo prettig mogelijk laten verlopen. Deze vraag staat centraal tijdens de informatieve bijeenkomst op 29 mei die door het kennisnetwerk palliatieve zorg van  Dichterbij wordt georganiseerd. De consulenten palliatieve zorg geven praktische informatie en handvatten en geven goede voorbeelden door.

De avond is toegankelijk voor begeleiders en verwanten. Aanmelden via http://www.dichterbij.nl/palliatievezorg/.