image
Ed de Boer
Voorzitter
Aandachtsgebieden:

Stichting Dichterbij
(Contacten RvB, CR)
Contactpersoon regio Noord en Midden
KansPlus
SBB zorginstellingen
Verwantencommunicatie

image
Peter Thissen
Secretaris a.i.
Aandachtsgebieden:

Kamer van Koophandel
Ledenadministratie
Contactpersoon Regio West
Vrijwilligersorganisaties
Themabijeenkomsten
 

image
Truce van den Berg
Vice-Voorzitter/Bestuurslid
Aandachtsgebieden:

Contactpersoon leden
Dichterbij, Expertise
Dichterbij, kennisgroep mondzorg
Contactpersoon regio Oost
Redactie Mededelingenblad

image
Leo Zomer
Penningmeester
Aandachtsgebieden:

Stichting Dichterbij
Financiën
Ledenbestand
Communicatie

image
Elly van Lieshout
Bestuurslid
Aandachtsgebieden:

Dichterbij, Expertise
Wet Medezeggenschap Cliëntenraden
Wet Zorg en Dwang

image
Eugenie Hoefnagels
Bestuurslid
Aandachtsgebieden:

Regio Zuid
Redactie mededelingenblad

image
Angelique Vloet
Ambtelijk secretaris
Aandachtsgebieden:

Ledenbestand
Nieuwsbrieven
Redactie Mededelingenblad
Secretariële ondersteuning
Social Media
Themabijeenkomsten
Website