Wat is de doelstelling van de familievereniging?
De doelstelling van Familievereniging Dicht-bij is om een bijdrage te leveren aan een verdere verbetering van de positie van ouders, verwanten en de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Dichterbij. De familievereniging wil aanvullend zijn in het gezamenlijke streven naar een betere kwaliteit van leven voor alle cliënten van Dichterbij. De familievereniging doet dat in samenspel met de cliënt, de organisatie Dichterbij en de centrale cliëntenraad.

Missie
Wij hebben de overtuiging dat ouders, broers en zussen, andere verwanten, vrienden en wettelijk vertegenwoordigers van groot belang zijn voor ons kind, broer of zus. Wij kennen het levensverhaal van jongs af aan en vormen vaak een belangrijke rol in het netwerk. In tegenstelling tot professionals hebben wij een relatie die niet ophoudt. Dat maakt onze relatie kwetsbaar maar zorgt er ook voor dat we een brug kunnen slaan tussen de organisatie en de samenleving. Voorts denken wij dat verwanten de persoonlijke en materiële belangen goed kunnen behartigen voor zover hij of zij daar zelf niet toe in staat is.

Als daar hulp bij nodig is, wil Familievereniging Dicht-bij haar leden ondersteunen. Dat doen we op individueel niveau via advies en informatie. Op collectief niveau wil de familievereniging de vragen, problemen en wensen van verwanten benoemen en voor het voetlicht brengen. Daar waar mogelijk willen we de positie van ouders en verwanten van cliënten van Stichting Dichterbij versterken.