• WEBSITE

>ABC date
Wil jij meer weten over relaties, omgaan met elkaar of opkomen voor jezelf?

> CIZ
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

> De mensen om mij heen
Op deze website legt Stefie uit waarom het belangrijk is om mensen om je heen te hebben. Ze helpt je om al je vrienden en contacten in kaart te brengen, zodat je kan zien hoe belangrijk zij voor je zijn.

> Stichting Dichterbij
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, welzijn en vrije tijd.

> GoedVertegenwoordigd
GoedVertegenwoordigd.nl, dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als men de regie zelf niet (meer) kan voeren.

> Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

> KansPlus
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

>Kennisplein voor mensen met een verstandelijke beperking
Kennisplein voor mensen met een verstandelijke beperking

> Leer zelf online
Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds meer digitaliseert en ingewikkelder wordt. Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren.

LFB
Vereniging LFB is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

> MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

> Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft informatie over wet- en regelgeving.

Naar je huisarts
De nieuwe website helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen.

Netwerk Rondom
Als je een kind hebt met een verstandelijke beperking.

> NSGK
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap.

> PerSaldo
Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

> Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking
​Deze site gaat over rechten van mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.

> Regelhulp
Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning.

> rdg Kompagne
De grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, computeraanpassingen, omgevingsbediening en planningshulpmiddelen voor mensen met een handicap. rdgKompagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland, met gemeentes en met het UWV.

> SamenLeven
Onder het motto, “Mensen met een verstandelijke beperking als medeburgers in onze maatschappij… ons en u een zorg!”, werft SamenLeven fondsen. Met de ingekomen fondsen worden de voorzieningen, diensten en projecten, die het welzijn van de cliënten van Dichterbij bevorderen, gefinancierd.

SBB Zorg(t)
SBB Zorg(t) heeft decennia lange ervaring met zorginstellingen zoals Pluryn en Dichterbij en richt zich op budgetbeheer en bewindvoering voor bewoners van zorginstellingen.

> Sclera Pictogrammen
Sclera vzw wil bijdragen tot het realiseren van communicatieve en verstandelijke toegankelijkheid.

Sense
Sense, dé betrouwbare site over seks. Hier vind je heel veel informatie over seksualiteit, maar ook over verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.

> Sien
Sien helpt, adviseert en informeert op drie gebieden: zorg, participatie en geld.

> SOL
Het SOL draagt actief bij aan het ontwikkelen van passende mogelijkheden voor wonen, leren, werken en sociale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg.

> Steffie
Steffie legt op een gemakkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld internet, e-mailen of bankzaken.

> Sterker op eigen benen
Sterker op eigen benen bevordert de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

> Stichting Down Syndroom
De Stichting Downsyndroom (SDS) wil de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

Vilans
Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.

VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Wij zien je wel
Medio 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). 

> WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt steun aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven.

> Zorgbelang Brabant
Samenwerken aan betere zorg. Provinciale afdeling van Zorgbelang Nederland.

> Zorgbelang Gelderland
Samenwerken aan betere zorg. Provinciale afdeling van Zorgbelang Nederland.

> Zorginstituut Nedeland
Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

EXTERNE LINKS

Zorginstelling Dichterbij:

WLZ verstrekkingen
Informatie over verstrekkingen die onder de WLZ vallen voor cliënten die bij Dichterbij wonen.

Brochure Verhuizingen
Woonwensen? Verhuizen? Zo werkt dat bij Dichterbij.

Cliëntenvertrouwenspersonen
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten.

> Klachtenregeling
Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers.

> Brochure Quli starterspakket
​Basisinformatie voor de beginnende Quli gebruiker. 

Ieder(in):

Informatieblad WLZ (Wet langdurige zorg)
Dit informatieblad gaat over de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. De wet is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die voortdurend en dichtbij zorg nodig hebben. Dit zijn onder andere mensen die in een zorginstelling wonen.

Informatieblad WMO en gemeente
In dit informatieblad vindt u informatie over hoe gemeenten omgaan met beleidstaken voor mensen met een beperking.

Informatieblad Participatiewet
Dit informatieblad gaat over het sociale domein.

Informatieblad Jeugdwet
Dit informatieblad gaat over de wet- en regelgeving voor jeugdhulp.

Informatieblad Wet Passend onderwijs
In dit informatieblad leest u wat er allemaal verandert met de Wet passend onderwijs.

Huis voor de Zorg:

Het Keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek dat je voert als je hulp nodig hebt. Deze brochure kan je helpen bij het voorbereiden van dit belangrijke gesprek.

Zorg voor elkaar
Informele zorg kan onderscheiden worden in zelfhulp, gebruikelijke zorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg. Deze brochure gaat over de visie op Mantelzorg.

MEE​:

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg​
De Wet Langdurige Zorg geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Zorgbelang-brabant:

Wegwijzer voor ouders bij ziekenhuisopname
Wegwijzer voor ouders bij zoekenhuisopname van hun kind met een verstandelijke beperking. Zie ook: aanbevelingen.

NIVEL:

Wat wil ik als ik niet meer beter word?
Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen sterk voor kwaliteit:

De wetten zorg & ondersteuning
Wetgeving eenvoudig uitgelegd.

  • EXTERNE NIEUWSBRIEVEN

> PO-raad
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

> Prokkel
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.