Bestuur


Ed de Boer, Voorzitter

Aandachtsgebieden:
     Dichterbij (contacten RvB, CR)
     KansPlus
     SBB zorginstellingen
     Verwantencommunicatie


Elke Oldenziel, Penningmeester

Aandachtsgebieden:
      Dichterbij, regio Zuid
      Financiën
      Ledenbestand
      SOL


Elly van Lieshout, Bestuurslid

Aandachtsgebieden:
     Dichterbij, Expertise
     Wet Medezeggenschap Cliëntenraden
     Wet Zorg en Dwang


Angelique Vloet, Ambtelijke ondersteuning

Aandachtsgebieden:
     Archief
     Ledenbestand
     Nieuwsbrieven
     Redactie Mededelingenblad
     Secretariële ondersteuning
     Social Media
     Themabijeenkomsten
     Verslaglegging
     Website


Truce van den Berg, Vice-Voorzitter/Bestuurslid

Aandachtsgebieden:
     Dichterbij, regio Oost
     Dichterbij, Expertise
     Dichterbij, kennisgroep mondzorg
     Wet Zorg en Dwang
     Contactpersoon leden


​Vacature, secretaris

Aandachtsgebieden:
     Kamer van Koophandel
     Administratie
     Contactpersoon leden
     Dichterbij, cliëntenpanel 
     Vrijwilligersorganisaties
     Themabijeenkomsten
     Zorgbelang Gelderland